Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Mennega is een groenvoorziengingsbedrijf met een sociaal tintje, daarom zetten wij ons in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Al jaren is het ons beleid om verantwoordelijk om te gaan met economische, ecologische en sociale aspecten. Dit komt vanuit ons eigen initiatief en past bij Mennega groenvoorziening.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt deel uit van onze organisatie en zal zich in de toekomst verder ontwikkelen, maar wel binnen haalbare stappen zodat het past binnen ons beleid.

Onze mensen
Onze mensen zijn opgeleide hoveniers en vormen samen een sterk team. Mensen die op jonge leeftijd een beperking of langdurige ziekte hebben gekregen, ook wel Wajong genoemd, zijn ook werkzaam bij Mennega groenvoorziening en maken deel uit van onze teams. Mennega groenvoorziening vindt het belangrijk dat iedereen een kans moet krijgen om te kunnen werken. Het vergt van ons uit een stukje extra persoonlijke begeleiding en aansturing. We geven niet snel op en werken samen met de Wajong naar de juiste werkomstandigheden. Op een gegeven moment levert het voor beide partijen veel op; een goed en breed inzetbare hovenier en iemand die in het bedrijfsleven zit, die normaal gesproken weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt.

We streven naar een goede verdeling tussen onze mensen, zodat wij onze kwaliteit van het werk kunnen blijven garanderen.

Materialen
Voor onze projecten gebruiken we waar mogelijk materialen en producten die ecologisch/milieu verantwoord zijn. Of we passen methodes toe voor het verminderen van de milieubelasting. We gebruiken bijvoorbeeld graag duurzaam hout zoals eiken, hout met een FSC-keurmerk en beplanting welke voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Hergebruik van materialen is ook een optie en vergt meestal wat creativiteit in positieve zin.

Over het algemeen willen we graag gebruik maken van ecologisch- en milieu verantwoorde materialen en producten, maar het is ook sterk afhankelijk van ons eigen budget maar ook dat van onze klant. Vaak kunnen we hierin een goede balans vinden waar we ons ook goed bij voelen.

Milieu
We zijn een groenvoorzieningsbedrijf en geven graag aandacht aan het groen om ons heen. Wij vinden dat het de sociale cohesie versterkt en zien dat ook om ons heen en tijdens ons werk gebeuren. Groen staat in verbinding met het milieu. Er is niet alleen aandacht voor groen, maar ook helpen we bijvoorbeeld het recyclingproces een handje. We scheiden afval zoveel mogelijk en niet alleen in het werk, maar ook op kantoor.

In ons werk zijn we milieubewust bezig. We laten onze houtsnippers dienst doen als brandstof voor de bio-energie. Bij onze keuze van machines wordt rekening gehouden met het verbruik van bijvoorbeeld brandstof en de hoeveelheid uitlaatgassen. Bij de onkruidbestrijding passen wij een duurzame methode toe; de DOB-methode.