Maai- zuigcombinaties

Bij maai- en zuigcombinaties houden we vast aan het verschralingsbeleid van ecologisch bermbeheer. Wel wordt het maaisel direct opgezogen. Dit betekend, maaien en ruimen in één werkgang. Vooral steeds smaller wordende bermen en meterstroken in de eerste maaironde zijn bij uitstek geschikt voor deze methode. Het maaisel wordt goed samengeperst in de opvangwagen, waardoor grote afstanden kunnen worden afgelegd.

Slootonderhoud

Een sloot zorgt in veel gevallen voor aan- en afvoer van water. Hiervoor is het belangrijk om in de zomer de begroeiing in de sloot kort te houden om dichtslibben te voorkomen. Dit dichtslibben zou kunnen zorgen voor overlast en is slecht voor flora en fauna in en rondom het water. In de zomer kan het dichtslibben leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Een goed onderhoud is dus van groot belang voor het waterbeheer.

Bermonderhoud

Een belangrijk onderdeel van groenvoorziening is bermonderhoud. De berm zorgt voor een landschappelijke uitstraling, maar hierin worden ook bewegwijzering en verlichting geplaatst.

Bermen worden tegenwoordig zonder chemische middelen (ecologisch) en met respect voor de natuur onderhouden. Onderhoud van de berm blijft noodzakelijk, denk bijvoorbeeld aan kruispunten en rotondes waarbij het zicht een belangrijk item is. Het gras dient kort te blijven om gevaarlijke situaties te voorkomen en het zicht op een reflector vrij te houden.