Onkruid op verharding is op verschillende manieren te bestrijden, de bekende en veel gebruikte manier is door middel van het gebruik van selectieve bespuiting met het middel Roundup evolution. Steeds meer opdrachtgevers willen een chemie vrije bestrijding van onkruid op verharding. Mennega groenvoorziening heeft verschillende methoden waarmee dat kan.

Onkruidbestrijding d.m.v. hete lucht

Een andere manier van bestrijden is door het gebruiken van hete lucht. Door de hete lucht. Mennega groenvoorziening kan onkruid bestrijding uitvoeren met de Air Combo Comfort van Weed Control.

Weed Control maakt geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bovendien is de CO2-uitstoot ongekend laag dankzij energiebesparende maatregelen. De systemen zijn er op gericht om zo min mogelijk schade aan te brengen aan de omgeving. Duurzaamheid betekent ook: oog voor de veiligheid van degenen die met onze machines werken. Een goed voorbeeld daarvan is de Weed Control AIR-serie, die volgens het principe van verhitting werkt zonder brandrisico.

  • Gifvrij, geen uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater
  • Hete lucht onkruidbestrijding bij ca. 380°C met hete luchtcirculatie-/ recycling
  • Geen brandgevaar
  • Zeer laag gasverbruik
  • Minimale hergroei door zaaddoding en uitputting wortelstelsel
  • Geen roetuitstoot en CO2 uitstoot tot een minimum beperkt
  • Geen schade aan bestrating en inzetbaar op halfverharding

Onkruid branden

Het brand van onkruid kan op machinale en handmatige wijze worden uitgevoerd door Mennega groenvoorziening. Branden is een kosten efficiënte methode om onkruid op verharding te beheren.

Onkruid borstelen

Een veel gebruikte manier van onkruidbestrijding is borstelen. Door bestrating te borstelen heb je een na de werkgang een schoon eind beeld, dit voorkomt veel klachten van bewoners, maar ook problemen met hemelwater afvoer en riool problemen. Vooral in combinatie met een zuig/veeg auto is het een effectieve oplossing.