Wegvrezen van boomwortels

Dikke bomen laten grote stronken na, welke in de weg kunnen gaan zitten. U kunt proberen deze uit te graven of uit te trekken, maar veel sneller is het om de boomstronk uit te frezen. Een stobbenfrees vermaalt de stronk en een stuk van de ondergrondse wortels.

Eikenprocessierups bestrijding

De oprukkende eikenprocessierups zorgt steeds vaker voor gezondheidsklachten. De brandharen van de rups veroorzaken bij de mens klachten aan de luchtwegen, ogen en huid. Overheden zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van de rupsen en hebben daarom een ‘leidraad beheersing eikenprocessierups’ laten opstellen. Het hart van deze leidraad bestaat uit een stappenplan: risico-inventarisatie, monitoring en bestrijding.

Hoe worden de rupsen op dit moment bestreden?

Er zijn grofweg 3 manieren om eikenprocessierupsen te bestrijden.

De eerste is spuiten met gif.
Wanneer er gif gebruikt wordt voor de bestrijding wordt er vaak gebruik gemaakt van een nevelspuit met luchtondersteuning. De spuitvloeistof wordt elektrostatisch geladen waardoor het gif zich gemakkelijk hecht aan het blad. Afhankelijk van de grootte van de boom zullen er vele liters gif nodig zijn om de rupsen afdoende te bestrijden. Het resultaat is van meerdere factoren afhankelijk. Als het gaat regenen spoelt het gif van de bladeren. Vaak is herhaling van de behandeling noodzakelijk om zeker te weten dat de rupsen afdoende zijn bestreden. Bij lage temperaturen werkt het gif ook in mindere mate. Daarnaast is het gif ook schadelijk voor beschermde vlindersoorten volgens de (rode) lijst van de flora en fauna wet. Beheerders zijn wettelijk verplicht om te voorkomen dat deze beschermde soorten schade ondervinden van de uitgevoerde bestrijding. Als de rupsen gedood zijn, blijven de brandharen achter en die kunnen alsnog schadelijk zijn voor de mens.

De tweede oplossing is branden.
Het wegbranden van de rupsen en de spinselnesten wordt vaak uitgevoerd met behulp van propaanbranders. Bij bestrijding wordt zo hoog mogelijk in de boom begonnen met een vlam schuin gericht op de stam om zo min mogelijk schade aan de bast te veroorzaken. Vaak is het noodzakelijk om de rupsen na te branden op de grond om de bestrijding zo effectief mogelijk te laten zijn.

De derde oplossing is wegzuigen.
Het wegzuigen van de rupsen en de spinselnesten gebeurt door middel van een mobiele zuigunit in de hoogwerker. De rupsrestanten worden opgevangen en afgevoerd naar de verbrandingsoven. Voor de bestrijders is de wegzuigmethode een grote verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wegzuigen zorgt voor verminderde verspreiding van brandharen in de omgeving en geen rupsrestanten op locatie.

Gezondheidsrisico’s
In alle genoemde methoden staan medewerkers bloot aan gezondheidsrisico’s. In de huidige werkwijzen trekken medewerkers overalls aan en dragen maskers om de bestrijding uit te voeren. Het bestrijden van de rupsen gebeurd veelal in de warme periodes van het jaar. Een nest verwijderen door middel van wegzuigen is een tijdrovende klus; 'persoonlijke bescherming' aantrekken, hoogwerker afstempelen, hoogwerker op hoogte brengen, nest wegzuigen, hoogwerker terug brengen naar rijmodus, terug stempelen, 'persoonlijke bescherming' uitdoen en doorrijden naar volgende boom.

Boomrooien

Mennega groenvoorziening heeft speciale machines om bomen te kappen, vellen en te rooien. Daarbij wordt meteen al het houtafval afgevoerd. Voor het vereiste klimwerk en het vellen van zware bomen zetten wij gespecialiseerde medewerkers in.

Boomverzorging

VTA controle
Periodieke boomcontroles zijn essentieel om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Potentiële problemen kunnen zo tijdig worden opgemerkt, en mogelijke risico’s van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien worden verminderd of weggenomen.

Snoeien
Mennega groenvoorziening heeft verschillende snoeimachines. Het perfect snoeien van houten gewassen en hagen, bijvoorbeeld, doen we met een McConnel maai-unit. Doordat deze machine is voorzien van een mulcher hoeven de te snoeien gewassen niet apart worden geruimd. Mennega groenvoorziening beschikt over snoeiapparatuur die ook dikke takken kan knippen. Uiteraard behoord handmatig snoeien ook tot de mogelijkheden.

Bewateren van bomen in droge periodes
Bomen kunnen honderden jaren leven, mits ze op een plek staan die hen alles biedt wat ze nodig hebben. Een van de belangrijkste behoefte is water. In droge periodes kunnen bomen een tekort aan water krijgen. Mennega groenvoorziening beschikt over meerdere watertanks met een inhoud van 1 tot 8 kuub. Een beweegbare afvoerbuis vanaf de tractor maakt het bewateren van bomen tot een eenvoudige klus.