Om drainage goed te laten functioneren is regelmatig onderhoud noodzakelijk. De drainagebuis kan verstopt raken door ingroeiende wortels, ijzeroxide, klei en/of zand, waardoor de afvoer van water wordt belemmerd en het waterpeil toeneemt met verhoogd risico op verzilting. Hierdoor gaat de conditie van de grond achteruit.

Wanneer het systeem een periodieke reiniging ondergaat blijft de grond in topconditie. Waardoor de gewassen een betere kwaliteit hebben en dus een hogere opbrengst.

De door onszelf ontwikkelde drainagespuit heeft als grote voordeel dat er slechts 1 tractor met machine nodig is voor het doorspuiten van drainage. Vooral het doorspuiten waarbij geen oppervlakte water voor handen is heeft onze machine grote voordelen doordat wij altijd zelf ruimvoldoende water bij ons hebben. Daarnaast is onze drainagespuit licht en compact waardoor schade aan de ondergrond minimaal is.